Đại học Quốc gia Australia tuyển thẳng học sinh 92 trường THPT của Việt Nam.

Ngày đăng: 12/23/2022 11:54:00 AM

 

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam - 1

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam - 2

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam - 3

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam - 4

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam - 5

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam - 6

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam - 7

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam - 8

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam - 9

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam - 10

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam - 11

Theo ANU

Nguồn: vnexpress.net