Download

Trụ sở: 184/1 Nguyễn Văn Khối, P9, Q Gò Vấp Điện thoại: 0916 822838 - 0977082838


Phần mềm hỗ trợ

# Tên file Mô tả Ngày tạo
1 Driver_PL2303_Fix_win_8 Driver_PL2303 07/01/2020 09:32 Download
2 Hướng dẫn lắp đặt khóa RFID Lắp đặt khóa RFID 07/01/2020 09:34 Download
3 QCVN_31_2014_BGTVT QCVN 07/01/2020 09:35 Download
4 Download driver Driver_PL2303_Fix_win_8 Driver PL2303 07/01/2020 09:36 Download
5 Download Camera DVRClient DVRClient 07/01/2020 09:38 Download
6 Datasheet_SIM908 Datasheet 07/01/2020 09:39 Download
7 Chứng nhận giám sat hành trình tàu cá Chứng nhận 28/10/2022 11:18 Download
8 Phần mềm chấm công trên điện thoại Android phần mềm 22/02/2023 10:02 Download