Bài 4: Thuộc tính color và tên màu sắc CSS

Ngày đăng: 1/4/2023 2:29:28 PM

Thuộc tính color trong CSS

color: tên-mã-màu-sắc;

Thuộc tính color dùng để thiết lập màu chữ trong CSS. giá trị màu có thể nhận là tên các màu quy định trước mà trình duyệt có thể hiểu như redbluegreen ... hoặc mã hex của màu, hoặc tự trọn màu bằng hàm RGB.

Ví dụ: Lớp CSS có tên mycolor nó thiết lập màu chữ là xanh lá (green).

<style>
  .mycolor {
    color: green;
  }
</style>

<p class="mycolor">Đoạn text này có màu do lớp myclor thiết lập.</p>  

Kết quả:

Đoạn text này có màu do lớp myclor thiết lập.

Thiết lậpmã màu Hex cho thuộc tính color

Cách thứ hai là gán giá trị màu dạng hex (bắt đầu bởi # và có có các số dạng hex phía sau - cặp 3 số tương ứng với màu Red - Green - Blue (RGB) được phai trộn để tạo màu). Xem màu sắc html để biết về mã màu dạng hex trong HTML, CSS và chọn màu hex tuỳ ý.

Ví dụ màu green (xanh lá) nếu viết dạng hex thì là #008000, bạn có thể gán giá trị này cho thuộc tính color

.mycolor {
  color: #008000; /* tương đương giá trị theo tên green */
}

Gán mã màu RGB cho thuộc tính color

Trong CSS có cung cấp sẵn hàm rgb(red, green, blue) để pha trộn ba màu cơ bản thành màu mới. Bạn có thể thiết lập thuộc tính color nhận giá trị của hàm này. Ví dụ trộn ba màu đỏ cường độ 0 (thấp nhất - không có màu đỏ), green cường độ 255 (cao nhất), không màu blue (0) thì viết rgb(0,255,0), kết quả chính là màu green.

.mycolor {
  color: rgb(0,255,0); /* tương đương giá trị theo tên green */
}

Trong CSS còn có hàm rgba(r,g,b,a) sử dụng giống rgb, nhưng nó có thêm tham số a (alpha) để cho biết độ mờ (trong suốt) của, a nhận giá trị 0 - 1 với 0 là hoàn toàn trong suốt.

Tên màu và mã màu HTML, CSS

Bảng sau là các tên màu định nghĩa sẵn trong CSS và mã màu Hex kèm theo. Tùy bạn khi sử dụng, dùng tên hay dùng giá trị hex đều có kết quả như nhau

Nguồn tin: Xuanthulab