Bài 1: Javascript là gì? Viết chương trình đầu tiên

Ngày đăng: 1/5/2023 1:58:29 PM

1. Javascript là gì?

-Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào các đối tượng có sẵn hoặc do người dùng( programmer) tự định nghĩa, ngày nay javascript được sử dụng rất phổ biến(99% các website hiện nay) và đương nhiên là với độ phổ biến như thế thì hầu như tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ.

- Javascript hỗ trợ được đa nền tảng, các bạn cũng có thể xây dựng những web game hay thậm chí là app mobile.

-Hiện nay với sự hỗ trợ của nhiều ông lớn như: google,facebook,... thì javascript đã mạnh lại càng thêm mạnh.

  • Angular Js 1-2
  • Reactjs
  • Jquery
  • Nodejs
  • Vuejs
  • Knockoutjs
  • .....

2, Cách cách sử dụng javascript.

Sử dụng Javascript trực tiếp trên file HTML

-Để có thể viết được HTML trên file HTML thì bắt buộc các bạn cần phải khai báo bắt buộc theo cú pháp:

<script type="text/javascript">
        //code javascript ở đây
    </script>

-Và đoạn script này có thể đặt ở bất cứ đâu trong file HTML.

Import javascript từ một file bên ngoài

<script  type="text/javascript"></script>

-Cúng giống như css javascript cũng có thể import từ một file bên ngoài vào được và bắt buộc file đó phải có phần mở rộng .js theo cú pháp:

<script type="text/javascript"></script>

-Trong đó: file là đường dẫn của file các bạn muốn import vào.

VD: import một file demo.js

<script type="text/javascript"></script>

Viết javascript trong thẻ HTML

-Cách này cũng khá phổ biến khi bạn muốn gọi một hàm hay thực thi một đoạn code javascript ngắn.

Cú pháp:

<button type="button" onclick="code">Ấn vào rồi biết</button>

-Trong đó: code là nơi chứa codejavascript.

VD:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Javascript lesson1</title>
    <link rel="stylesheet" href="">
</head>
<body>
    <button type="button" onclick="alert(1)">click</button>
</body>
</html>

Xem Kết Quả

3, Helloworld kinh điển

-Nếu bạn là người hay đọc các series lập trình của mình thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết được các ngôn ngữ mình giới thiệu đều có chung một bài kinh điển đó là 'helloworld'. Và đối với javascript cũng không ngoại trừ.

-Đầu tiên chúng ta tạo một file index.html và code đoạn code như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Javascript lesson1</title>
</head>
<style type="text/css" media="screen">
    body{
        text-align: center;
    }
</style>
<body>
    <h3>Click vào button đi ông tướng</h3>
    <button type="button" onclick="alert('helloworld')">click</button>
</body>
</html>

-Trong đó: chúng ta có sử dụng hàm alert trong javascript để in ra thông báo trên màn hình.

4, Lời kết.

-Qua bài hôm nay mình đã giới thiệu với mọi người khái niệm cũng như viết chương trình đầu tiên trong javascript rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về biến và hằng trong javascript.

Nguồn tin: toidicode.com