Bài 23: Cấu trúc trang HTML5

Ngày đăng: 1/5/2023 12:01:08 PM

Cấu trúc trang HTML5

Tìm hiểu về cấu trúc một trang HTML5 với các thành phần như header, article, section, footer, nav

Cấu trúc trang HTML5 thông thường sẽ có dạng được biểu diễn như hình sau: với các thành phần cơ bản header nav article section aside footer

HTML5

Ví dụ về cấu trúc trang HTML5

 <!DOCTYPE HTML>
 <html>
 <head>
   <title>Trang HTML5</title>
   <meta charset="UTF-8">
 </head>
 
 <body>
 
 <header>
   <nav>
     <ul>
       <li>Menu</li>
     </ul>
   </nav>
 </header>
 
 <section>
 
   <article>
     <header>
       <h2>Article title</h2>
       <p>Posted on <time datetime="2009-09-04T16:31:24+02:00">September 4th 2009</time> by <a href="#">Writer</a> - <a href="#comments">6 comments</a></p>
     </header>
     <p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.</p>
   </article>
 
   <article>
     <header>
       <h2>Article title</h2>
       <p>Posted on <time datetime="2009-09-04T16:31:24+02:00">September 4th 2009</time> by <a href="#">Writer</a> - <a href="#comments">6 comments</a></p>
     </header>
     <p>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.</p>
   </article>
 
 </section>
 
 <aside>
   <h2>About section</h2>
   <p>Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.</p>
 </aside>
 
 <footer>
   <p>Copyright 2017</p>
 </footer>
 
 </body>
 
 </html>

Nguồn tin: Xuanthulab