Bài 4: Cài đặt môi trường Java

Ngày đăng: 12/30/2022 1:54:27 PM

1. Cài đặt môi trường java trên Windows

Để lầm việc với java bạn phải cài đặt môi trường cho nó, môi trường java bao gồm những gì? Phần này viettuts.vn hướng dẫn bạn cài đặt môi trường cho java trên môi trường Windows. Còn trên môi trường Linux(Ubuntu) ở phía cuối của bài học.

Dưới đây là những gì cơ bản và cần thiết bạn cần phải cài đặt:

  • Cài đặt JDK (Java Development Kit)
  • Cấu hình biến môi trường.

Về cơ bản thì chỉ cần 2 bước trên là đủ để tạo ra và chạy một chương trình java đơn giản. Dưới đây là chi tiết cho các bước trên.


Cài đặt JDK (Java Development Kit)

JDK là gì? JDK (là viết tắt của Java Development Kit) là một bộ phát triển phần mềm để phát triển các ứng dụng trong Java. JDK bao gồm JRE và các Development Tool. Ngoài JRE, JDK cũng chứa số công cụ phát triển (trình biên dịch, JavaDoc, Java Debugger, ...) tham khảo tại sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM. Nên bạn chỉ cần tải JDK về là đủ.

Hiện nay có 2 phiên bản java được sử dụng phổ biến đó là JDK7 và JDK8, dưới đây là link download JDK8:

Sau khi tải JDK về, bạn cài đặt giống như cài đặt các phần mềm khác.


Cấu hình biến môi trường

Việc cấu hình biến môi trường bao gồm 2 việc sau:

  • Tạo biến JAVA_HOME
  • Sửa biến Path

Tạo biến JAVA_HOME

Click chuột phải vào biểu tượng MyComputer --> Properties -> Advanced system settings -> Environment Variables -> Click 'New' trong System Variables

Cài đặt môi trường java

Nhập: Variable name = "JAVA_HOME" và Variable value = [java-path]

Ví dụ

Cài đặt môi trường java

Click: OK -> OK -> OK


Sửa biến Path

Click chuột phải vào biểu tượng MyComputer --> Properties -> Advanced system settings -> Environment Variables -> edit biến Path trong System Variables -> thêm [java-path]in vào biến Path -> OK -> OK -> OK

Ví dụ

Edit biến path trong System Variables

Cài đặt môi trường java

Nhập giá trị sau vào cuối biến path:

?

1

C:Program FilesJavajdk1.8.0_45in

Cài đặt môi trường java

Click button OK -> OK -> OK.

Bạn cần phải restart (hoặc sign out) máy tính sau khi cài đặt biến môi trường.


2. Tạo chương trình java đầu tiên trên eclipse

Khi mới học java có khi nào bạn tự hỏi các doạn code java được viết vào đâu (editor nào)? biên dịch và chạy nó như nào? Bạn có thể tham khảo bài Hello World trong java để biết cách tạo chương trình java bằng notepad và hiểu một chương trình java được biên địch như thế nào.

Nhưng sau đó bạn nên biết và sử dụng eclipse hoặc netbean, vì chúng là 2 IDE miễn phí phổ biến mạnh mẽ nhất được sử dụng trong việc lập trình java. Phần này viettuts.vn hướng dẫn bạn cách tạo và chạy chương trình java đầu tiên trên eclipse.

Tiếp theo là bạn cần phải tải về và cài đặt eclipse. Tham khảo bài download và cài đặt Eclipse IDE cho lập trình Java.


Tạo chương trình java đầu tiên trên eclipse

Dưới đây là các bước tạo chương trình java đầu tiên trên eclipse:

Chọn File -> New -> Other...
Nhập Wizards = "java project" để tìm kiếm nhanh:
Sau đó chọn "Java Project" -> Next:

Cài đặt môi trường java - tạo project trên eclipse 1

Nhập project name: "java-hello-world" -> Finish

Cài đặt môi trường java - tạo project trên eclipse 2

Click OK tại dialog "Open Associated Perspective"

Cài đặt môi trường java - tạo project trên eclipse 3

Tạo package cho project: click chuột phải vào "src" -> New -> packpage

Cài đặt môi trường java - tạo project trên eclipse 4

Nhập package name = "vn.viettuts" -> Finish

Cài đặt môi trường java - tạo project trên eclipse 5

Click chuột phải vào packpage "vn.viettuts" -> New -> Class

Cài đặt môi trường java - tạo project trên eclipse 6

Nhập Name = "HelloWorld" -> Finish

Cài đặt môi trường java - tạo project trên eclipse 7

Eclipse tạo cho bạn lớp HelloWorld.java như sau:

Cài đặt môi trường java - tạo project trên eclipse 8

Viết hàm main cho lớp HelloWorld.java như sau:

Cài đặt môi trường java - tạo project trên eclipse 9


Chạy chương trình java đầu tiên trên eclipse

Sử dụng tổ hớp phím CTRL + F11 để chạy (run) chương trình java trên eclipse, với chương trình đã tạo ở trên chúng ta có kết quả như sau:

Cài đặt môi trường java - run project trên eclipse


3. Cài đặt môi trường java trên Linux (Ubuntu)

To be continued..

Nguồn tin: viettuts