product-image

Bài 21: Danh sách mã HTML các ký tự đặc biệt

Sử dụng ký tự đặc biệt trong HTML, CSS ...
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 22: Giới thiệu HTML5 và mô hình nội dung

Khái niệm cơ bản về HTML5, các phần tử HTML5 mới và mô hình nội dung HTML5
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 23: Cấu trúc trang HTML5

Tìm hiểu về cấu trúc một trang HTML5 với các thành phần như header, article, section, footer, nav
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 24: Thẻ header, nav, header trong HTML5

Sử dụng thẻ header tạo phần đầu trang, nav tạo điều hướng và chân trang sử dụng footer
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 25: Thẻ article, section và aside trong HTML5

Sử dụng thẻ article tạo bài viết, phân chia trang HTML5 với section và các thông tin bổ sung từ aside
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 26: Thẻ audio, video trong HTML5

Sử dụng thẻ audio, video để phát các file âm thanh như mp3, wav và các file video như mp4
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 27: Tạo progress bar trong HTML5

Sử dụng thẻ progress để tạo thanh biểu diễn trang thái hoàn thành của tiến trình xử lý progress bar trong HTML5
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 28: Web Storage trong HTML5

Sử dụng Web Storage để lưu trữ dữ liệu trang web ngay tại máy khách, lưu trữ tại trình duyệt
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 29: Geolocation API - Định vị vị trí trong HTML5

Sử dụng API về Geolocation để định vị vị trí, lấy bản đồ vị trí khách truy cập
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 30: Kéo và thả trong HTML5

Thực hiện drag và drop các phần tử trong HTML5, các hàm API xử lý drag và drop
Xem Chi Tiết...
 new8