product-image

Bài 11: DOM HTML trong javascript

Sau khi đã tìm kiếm được các thẻ HTML trong javascript thì giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu các hàm tác động vào nó. Cụ thể bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các hàm lấy ra giá trị của các thẻ HTML đó.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 12: DOM CSS trong javascript

Dựa vào hàm setAttribute trong bài trước thì chúng ta hoàn toàn có thể thêm css cho thẻ HTML, nhưng trong javascript còn hỗ trợ chúng ta một cách CSS chuyên nghiệp hơn nữa.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 13: DOM event trong javascript

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến mọi người về xử lý sự kiện trong DOM javascript.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 14: This trong javascript

Tiết tục với series bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về this trong javascript.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 15: addEventListener() và removeEventListener() trong javascript

Bài trước mình đã giới thiệu với mọi người 2 cách thêm sự kiện trong javascript rồi, ở bài này mình sẽ giới thiệu với mọi người cách thêm sự kiện cho DOM bằng hàm addEventListener(), và xóa sự kiện cho một DOM bằng hàm removeEventListener() trong javascript.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 16: Các thuộc tính thường dùng trong DOM Document

Tiếp tục về DOM chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính hay dùng trong đối tượng document.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 17: Thực hành xây dựng menu dropdown

Sau khi đã được giới thiệu xong các bài lý thuyết rườm rà thì bài này mình sẽ cùng thực hành xây dựng dropdown menu bằng HTML, CSS kết hợp với javascript cho thay đổi không khí nhé!
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 18: Đối tượng window trong javascript

Sau khi đã được tìm hiểu về DOM trong javascript rồi, thì bài này sẽ là bài mở đầu cho series BOM trong javascript.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 19: Đối tượng location trong javascript

Bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về đối tượng window trong javascript rồi, và trong đối tượng window này cũng bao gồm rất nhiều các đối tượng con đi kèm theo nó như document, location,... Và bài hôm nay chúng ta sẽ tim hiểu về đối tượng location trong javascript.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 20: Cookie trong javascript

Như mình đã nói DOM là con của BOM, và trong DOM cũng chứa rất nhiều các thuộc tính, phương thức khác có thể tác động trang web và bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cookie trong DOM(hay bao quát hơn là trong BOM).
Xem Chi Tiết...
 new8