product-image

Bài 1: Javascript là gì? Viết chương trình đầu tiên

-Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào các đối tượng có sẵn hoặc do người dùng( programmer) tự định nghĩa, ngày nay javascript được sử dụng rất phổ biến(99% các website hiện nay) và đương nhiên là với độ phổ biến như thế thì hầu như tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 2: Hằng và biến trong Javascript

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu qua về khái niệm, cách sử dụng và viết chương trình helloword bằng javascript rồi, bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về hằng và biến trong javascript.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 3: Toán tử trong Javascript

Tiếp tục series bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử và các biểu thức trong Javascript.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 4: Câu lệnh điều kiện trong javascript

Câu lệnh if-else trong javascript cũng giống như các ngôn ngữ khác, nếu điều kiện của mệnh đề đúng thì code phía trong sẽ được thực hiện, và ngược lại nếu sai thì nó sẽ không chạy code trong mệnh đề.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 5: Vòng lặp trong javascript

Sau khi đã học xong câu lệnh rẽ nhánh trong javascript thì phần tiếp theo không thể thiếu trong lập trình nói chung và với Javascript nói riêng sẽ là vòng lặp. Và đương nhiên chúng ta cần biết vòng lặp nó là cái quái gì?
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 6: Lệnh break, continue trong javascript

Trong thực tế chương trình của chúng ta sẽ không được chơn chu như mình thường mà đôi khi chúng ta sẽ cần phải dừng chương trình hay chuyển tới một đoạn nào đó, và bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về lệnh break,continue để giải quyết vấn đề trên.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 7: Hàm trong javascript

Ở cách phần trước chúng ta đã được tìm hiểu qua các khái niệm và cách sử dụng các câu lệnh rẽ nhánh, và vòng lặp Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu khái niệm hàm và cách sử dụng hàm trong javascript.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 8: Hiển thị thông báo ra màn hình trong javascript

Đúng như tiêu đề thì bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm hiển thị thông báo ra màn hình trong javascript. Cụ thể là ba hàm alert(), confirm(), prompt().
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 9: Mảng trong javascript

Ở phần hằng và biến trong javascript mình cũng có nói qua về cách khai báo mảng trong javascript rồi. Nhưng đó mới chỉ là mức độ khai báo còn sử dụng thì mình chưa nói, nên bài này mình sẽ giới thiệu lại với mọi người về mảng trong javascript một cách chi tiết hơn.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 10: DOM Elements trong javascript

Tiếp tục với series bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu và tác động javascript đến trực tiếp các thẻ HTML trong chương trình.
Xem Chi Tiết...
 new8