product-image

Bài 1: Java là gì? - Tại sao bạn nên học lập trình Java?

Java là một một ngôn ngữ lập trình hiện đại, bậc cao, hướng đối tượng, bảo mật và mạnh mẽ. và là một Platform.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 2: Lịch sử Java

Java được khởi xướng bởi James Gosling và các bạn đồng nghiệp ở Sun Microsystems năm 1991. Từ ý tưởng muốn lập trình để điều khiển mà không phụ thuộc vào loại CPU cho các thiết bị điện tử như tivi, máy giặt, lò nướng...
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 3: Các tính năng của java

Java có rất nhiều tính năng nổi bật. Chúng được biết đến như những thuật ngữ quen thuộc. Các tính năng này đơn giản và dễ dàng để tìm hiểu. Dưới đây là danh sách các tính năng của java:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 4: Cài đặt môi trường Java

Để lầm việc với java bạn phải cài đặt môi trường cho nó, môi trường java bao gồm những gì? Phần này viettuts.vn hướng dẫn bạn cài đặt môi trường cho java trên môi trường Windows.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 5: Thiết lập Path cho java

Thiết lập Path cho java là rất cần thiết nếu bạn cần sử dụng các tool liên quan đến javac hoặc java. Có 2 cách thiết lập Path cho java
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 6: Hello World Trong Java

Chương này, chúng ta sẽ học cách viết một chương trình đơn giản trong java. Để viết chương trình Hello World trong java, đầu tiên bạn nên cài JDK
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 7: Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM

Hiểu rõ sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM là điều khá quan trọng trong Java.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 8: Biến trong java

Trong java, biến là tên của vùng nhớ. Có 3 kiểu biến trong java, bao gồm biến local (biến địa phương), biến instance (biến toàn cục) và biến static.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 9: Các kiểu dữ liệu trong java

Trong Java, các kiểu dữ liệu được chia thành hai loại: các kiểu dữ liệu nguyên thủy, các kiểu dữ liệu đối tượng
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 10: Ép kiểu trong Java

Ép kiểu trong java là việc gán giá trị của một biến có kiểu dữ liệu này tới biến khác có kiểu dữ liệu khác.
Xem Chi Tiết...
 new8