product-image

Bài 101: (ASP.NET Core MVC) Triển khai ứng dụng ASP.NET trên Server Linux với Kestrel Apache Nginx

Tìm hiểu và cấu hình máy chủ http Kestrel, máy chủ mặc định chạy cùng ứng dụng ASP.NET Core, publish ứng dụng và triển khai trên server linux với proxy là Apache hoặc Linux, cấu hình https cho ứng dụng ASP.NET
Xem Chi Tiết...
 new8