Logo KHN

SIEMENS TC35

Liên hệ

Mã sản phẩm: STC35

846 Lượt xem

Tính năng chính : 

- Gửi và nhận tin nhắn hàng loạt.
- Quản lý gửi - nhận SMS tự động.
- Nhập danh bạ từ file Excel.
- Quản lý danh bạ.
- Hỗ trợ chức năng gọi thoại(voice), data, fax...

Specification for GPRS data transmission:
- GPRS class 8: max. 85.6 kbps (downlink) 
- Mobile station class B 
- PBCCH support
- Coding schemes CS 1-4
Specification for SMS:
- Point-to-point MO and MT
- SMS cell broadcast
- Text and PDU mode.