GPRS MODEM G-2403R

Liên hệ

Mã sản phẩm: G-2403R

582 lượt xem

Tính năng chính : 

- Gửi và nhận tin nhắn hàng loạt.
- Quản lý gửi - nhận SMS tự động.
- Nhập danh bạ từ file Excel.