Logo KHN

GSM MODEM 32 PORTS

Liên hệ

Mã sản phẩm: 32 ports

553 Lượt xem

Tính năng chính : 

- Gửi và nhận tin nhắn hàng loạt.
- Quản lý gửi - nhận SMS tự động.
- Nhập danh bạ từ file Excel
- Quản lý danh bạ.