Logo KHN

Cảm biến đo mức nhiên liệu

Liên hệ

KHN-RS232

374 Lượt xem

Tính năng nổi bật:

  • Độ chính xác cao

Trong từng phép đo có thể cho độ chính xác lên đến 99,5%.

  • Có thể cắt ngắn

Cắt ngắn tối đa được 80% chiều dài thanh đo.

  • Dễ dàng nối dài

Có thể nối dài thanh đo lên đến 6000mm.

  • Tự động cấu hình

Tự động nhận cấu hình sau khi cắt ngắn hoặc nối dài thêm.

  • Cơ chế bù nhiệt

Cơ chế tự bù sai số của nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng cao.

  • Phần mềm cấu hình thông minh

Phần mềm giúp cấu hình, cài đặt các thông số của thiết bị cũng như chuyển đổi và cập nhật các phiên bản mới.