Cảm biến đo mức nhiên liệu

Liên hệ

KHN-RS232

254 lượt xem

Tính năng nổi bật:

Độ chính xác cao

Trong từng phép đo có thể cho độ chính xác lên đến 99,5%.

 

Có thể cắt ngắn

Cắt ngắn tối đa được 80% chiều dài thanh đo.

 

Dễ dàng nối dài

Có thể nối dài thanh đo lên đến 6000mm.

 

Tự động cấu hình

Tự động nhận cấu hình sau khi cắt ngắn hoặc nối dài thêm.

 

Cơ chế bù nhiệt

Cơ chế tự bù sai số của nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng cao.

 

Phần mềm cấu hình thông minh

Phần mềm giúp cấu hình, cài đặt các thông số của thiết bị cũng như chuyển đổi và cập nhật các phiên bản mới.