Logo KHN

GSM Antenna

Liên hệ

Mã sản phẩm: GSM Antenna

457 Lượt xem

Center frequency: 850/900/1,800 and 1,900MHz
Bandwidth: 28Mhz
Input impedance:50Ω