Logo KHN

GPS Antenna

Liên hệ

Mã sản phẩm: GPS Antenna

453 Lượt xem

Center frequency: 850/900/1,800 and 1,900MHz
Typical gain: 2 ±1dB at 850MHz
VSWR 2.0: 1