Logo KHN

GSM Modem 16 ports

Liên hệ

Mã sản phẩm: PS-2403U

679 Lượt xem

Tính năng chính : 

- Gửi và nhận tin nhắn hàng loạt.
- Quản lý gửi - nhận SMS tự động.
- Nhập danh bạ từ file Excel.
- Quản lý danh bạ.
- Hỗ trợ chức năng gọi thoại(voice), data, fax...