Logo KHN

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Ứng viên nộp trực tiếp tại địa chỉ: 184/1 Nguyễn Văn Khối, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Tuyển dụng nhân viên văn phòng

Ứng viên nộp trực tiếp tại địa chỉ: 184/1 Nguyễn Văn Khối, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Junior Backend Dev (JAVA/ or .NET)

Ứng viên nộp trực tiếp tại địa chỉ: 184/1 Nguyễn Văn Khối, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Tuyển dụng nhân viên lập trình

Ứng viên nộp trực tiếp tại địa chỉ: 184/1 Nguyễn Văn Khối, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Để Phát Triển Ứng Dụng

Ứng viên nộp trực tiếp tại địa chỉ: 184/1 Nguyễn Văn Khối, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lập Trình Nhúng

Ứng viên nộp trực tiếp tại địa chỉ: 184/1 Nguyễn Văn Khối, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM