Download

Trụ sở: 77/2 Đường Số 21, P. 8, Q.Gò Vấp Tp.Hồ Chí Minh | Điện thoại: 02862569777 - 62586777


Phần mềm hỗ trợ

# Tên file Mô tả Ngày tạo
1 Driver Window8-10 Driver Window8-10 02/06/2017 09:12 Download
2 camand cam 30/06/2016 10:36 Download
3 Hướng dẫn lắp đặt khóa RFID 25/06/2016 16:22 Download
4 Driver USB 16/10/2015 20:34 Download
5 QCVN 31: 2014/BGTVT QCVN 31: 2014/BGTVT 09/10/2015 23:28 Download
6 Driver PL2303 Fix win 8 Driver PL2303 Fix win 8 09/10/2015 21:06 Download
7 Datasheet SIM908 Datasheet SIM908 03/10/2015 22:25 Download
8 Camera Phần mềm xem camera 03/10/2015 22:17 Download
9 Driver Driver PL2303 03/10/2015 21:19 Download
10 Thông báo về lộ trình nâng cấp thiết bị GSHT theo TT 73 01/12/2017 15:00 Download